Liedon Fysio-kuntoutus - Hyvättyläntie 4 LH 13 - 21420 LIETO - 040 013 8501
 
 
 
Huimaus/asentohuimaus ja niiden hoito
 
 
Huimaus on yleinen oire. Se johtuu kehon asentoa ja tasapainoa aistivan sisäkorvan tai tasapainoa säätelevän pikkuaivojen häiriöstä. Huimauksen syynä ovat mm. jännityspäänsärky, Menierin tauti, hyvänlaatuinen asentohuimaus, iäkkääntymiseen liityvä huimaus, lääkitykseen tai aivojen verenkiertohäiriöihin liittyvä huimaus. Huimausta esiityy myös stressitilanteissa.
 
Hyvänlaatuinen asentohuimaus johtuu sisäkorvan tasapainoelimen ohimenevästä toiminnanhäiriöstä. Asentohuimauksen alku on äkillinen. Se alkaan usein makuulle mentäessä, makuulta ylösnoustessa tai pään asentoa kääntäessä kiertohuimauksena. Myös eteenkumartuminen tai pään taaksetaivutus saattavat aiheuttaa oireet. Oireena voi olla pahoinvointia.
 
Huimauskohtaus menee ohi nopeasti, alle minuutissa. Osalla se häviää kokonaan, mutta voi uusiutuakin. Taustalla ei ole vakavaa sairautta. Jos vaiva jatkuu ongelmallisena, voidaan fysioterapiassa asiakasta auttaa ns. manööverihoidoilla. Osalle asiakkaista saadaan apu jo yhdellä hoitokerralla.
 
 
Takaisin

Ajankohtaista

+64v kuntosaliharjoittelu ohjattuna jatkuu Ruskan salilla 11.9 13-14 tiistaisin. Tarvitset kunnan Senioriliikuntakortin. Niitä voi ostaa Lietohallilta ja kunnantalon infosta.

Halutessasi teen henkilökohtaista ohjausta ja ohjelmat, ota minuun yhteyttä.
 
     
10.8.2018 (C) Liedon Fysio-kuntoutus 2018 Kyrönmaan ATK-palvelut